СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - ИЧС

Пълноправен член на ALTE

Носител на Европейски езиков знак

Университетски център за трансгранични българистични изследвания

Български
език

Дистанционна подготовка за Стандартизиран тест по
български език като чужд (СТБЕЧ)

Distance Preparation for The Standard Test of Bulgarian as a Foreign Language
(STBFL)

Внимание!
Работата с продуктa изисква
VLC®.
Може да придобиете VLC® оттук
.
Attention!
This product uses
VLC®.
To download
VLC® click here.

Изберете ниво на компетентност:

Авторски колектив:

Аспазия Борисова
/съставител на тестовете/
Мардик Андонян
Аспазия Борисова
/компютърна реализация/
Иван Доков
Милен Балджев
/Web-дизайн/

Диктори:

Аспазия Борисова
Полина Пенкова
Снежина Кьосева
Христо Джелебов
Галина Йончева
Юлия Тодоринова
Вяра Борисова
Мардик Андонян
Едуард Андонян